Nederlandse ACE 30 jaar internationaal succesvol met innovatie in systeemsoftware

ACE persbericht

Lange termijn denken en handelen, drang naar perfectie, geduld en volharding de basis voor succes in een zeer dynamische industrie

ACE organiseert op 19 oktober een mini symposium: "30 Jaar software ontwikkeling in Nederland, een terugblik op de toekomst"

Amsterdam, 11 oktober 2005

In de ICT markt is er altijd een kloof geweest tussen de dynamiek in computerhardware en de steeds langzamer veranderende gebruikers en software. Systeemsoftware zoals besturingssystemen en compilers (programmeertaal-vertalers) overbruggen deze kloof en het Amsterdamse bedrijf ACE Associated Computer Experts is daar nu dertig jaar internationaal succesvol mee.

Zo is het ACE geweest dat:

  • als eerste het nu bekende makkelijk overdraagbare UNIX besturingssysteem in 1981 commercieel beschikbaar maakte voor de eerste microprocessor gebaseerde computersystemen,
  • een pioniersrol heeft gespeeld in open standaarden als X/Open, ISO en Posix om de overdraagbaarheid van software te verbeteren,
  • al in 1983 multiprocessor-systeemsoftware ontwikkelde,
  • beroemd is geworden met het meten en publiceren van de performance van computersystemen,
  • al in 1988 marktleider was in software tools voor massief parallelle supercomputers,
  • in 1990 onderzoek startte dat heeft geleid tot een uniek compilerbouwysteem genaamd CoSy dat nu wereldwijd gebruikt wordt voor de nieuwe generaties van computerarchitecturen.

Het juist niet klakkeloos volgen van de hypes in de dynamische ICT wereld, maar zorgvuldig de technologische trends en marktontwikkelingen volgen en software zo ontwikkelen dat deze zoveel mogelijk onafhankelijk is van tijdelijke elementen zoals architecturen, chips en markten, heeft ACE in staat gesteld om technologieën te ontwikkelen die gedurende tientallen jaren toegepast kunnen worden voor de nieuwste hardware samen met bestaande software in diverse marktsegmenten. Volharding tijdens deze kostbare en langdurige ontwikkelingen, meestal in samenwerking met onderzoekspartners, was daarbij noodzakelijk. Geduld om een nieuwe technologie op het juiste tijdstip in de juiste markt te introduceren is minstens zo belangrijk gebleken. Zo is technologie van ACE zowel toegepast in kleine apparaten met signaalprocessoren als mobiele telefoons, als in massief parallelle supercomputers.

De klanten van ACE uit haar 30 jarig bestaan zijn voornamelijk te vinden in de computerindustrie, van wie vele miljoenen producten ACE-technologie bevatten en miljarden producten ontwikkeld zijn met de softwaregereedschappen van ACE. ACE is als leverancier van de leveranciers vrijwel onzichtbaar gebleven voor eindgebruikers en is zo in staat gebleven om met een relatief klein team van topspecialisten vanuit Nederland een prominente rol in de markt te blijven spelen.

ACE heeft de opkomst van de Nederlandse ICT van dichtbij meegemaakt en er een actieve rol in gespeeld. In de jaren tachtig speelde Nederlandse ICT nog een belangrijke rol in de wereld. Vele thans gangbare ICT concepten en ontwerpen van programmeer-talen, computersystemen en besturingssystemen zijn mede voortgekomen uit Nederlands onderzoek uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. In Nederland is de teneur van vandaag die van een gebrek aan innovatie, technische studenten en innovatieve onderzoeksresultaten. Martijn de Lange, oprichter en algemeen directeur van ACE: "Met de roemrijke historie van Software Nederland worden er ondanks de huidige negatieve teneur nog steeds nieuwe technologische hoogstandjes ontwikkeld die vooral over de grens herkend en erkend worden. Van het grootste belang is het omzetten of integreren van deze hoogstandjes, lees intellectueel eigendom, in Nederlandse producten en bedrijven. Het succes van ACE is mede veroorzaakt door de belangen van onderzoek, ontwikkeling en commerciële exploitatie, hoe strijdig soms ook, continu af te wegen en op elkaar af te stemmen."

Ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan organiseert ACE op 19 oktober een mini symposium waarin door een aantal professionals wordt teruggeblikt op de historie van de Nederlandse Informatie- en Communicatietechnologie en gediscussieerd over toekomstige ontwikkelingen in het programmeren van elektronische toepassingen. De titel van het symposium is "30 Jaar software ontwikkeling in Nederland, een terugblik op de toekomst".

-EINDE-

Copyright 2005 ACE Associated Computer Experts. All rights reserved.

TRADEMARKS:

CoSy is een geregistreerd handelsmerk van ACE Associated Computer Experts bv.